coördinator Publieksservice Drents Museum

Het was een langgekoesterde wens van het Drents Museum om een nieuwe afdeling Publieksservice op te zetten voor een dynamische uitstraling bij de ontvangst én het vertrek van haar bezoekers. Het museum vroeg mij als projectcoördinator voor de implementatie van dit nieuwe team tijdens de grote tentoonstelling Viva la Frida! in 2020/2021.

Voor de nieuwe afdeling Publieksservice werden negen publieksmedewerkers van uiteenlopende leeftijd en achtergrond aangetrokken. Hun taken bestonden uit het gastvrij ontvangen van bezoekers, scannen of verkopen tickets, het wijzen van de weg en het verstrekken gevraagde informatie.

Om tot een operationeel team te komen coördineerde ik de realisatie van een introductiedag, diverse trainingen, afspraken voor werkprocessen, communicatiemiddelen (o.a. teamsite, logboek, handboek) en teamoverleggen. Dit alles in nauwe samenwerking met afdelingen zoals Beveiliging, Marketing & Communicatie, Administratie en Events. Aandachtspunten waren: een goede instructie, goed overleg, heldere communicatie en werkplezier, al dan niet onder invloed van (tijdelijk) verscherpte coronamaatregelen. Het implementatietraject werd door mij afgesloten met een overdrachtsdocument en het overdragen van de coördinatietaken aan twee van de publieksmedewerkers uit het team.

Ik heb het als een mooie uitdaging ervaren om in korte tijd de voor mij nieuwe, zeer dynamische en hechte organisatie van het Drents Museum te leren kennen, te doorgronden en eigen te maken. Het was een compliment om te horen dat ik mijn werk met veel gevoel voor zowel de organisatie als voor de medewerkers heb uitgevoerd.

Team Publieksservice Drents Museum (september 2020)